donderdag 14 november 2013

Indicatiebesluit CIZ: geen recht op zorg …

Je komt uitsluitend voor een zorgindicatie in aanmerking als je enkel en alleen lichamelijke en/of verpleegkundige zorg nodig hebt die niet door je mantelzorger kan worden verleend. Dat is zo binnen de AWBZ geregeld. Aangezien mijn mantelzorger van oorsprong verpleegkundige is, krijg ik dus niet die indicatie. Overige zorg, zoals hulp in de huishouding etc. valt onder de WMO. Omdat de gemeente Oosterhout naar je inkomen kijkt, krijg ik die hulp ook niet. De drempel die Oosterhout hanteert is praktisch grenzend aan het sociaal minimum. Omdat ik een goede arbeidsongeschiktheidspensioenverzekering heb (dat is er een voor WordFreud) gecombineerd met een extra verzekering vanuit het ABP en een eigen huis bezit, kom ik hiervoor in de verste verte niet in aanmerking. Wel is door het CIZ een dossier aangelegd zodat, als de nood echt aan de vrouw komt (zij kan mij de zorg niet meer verlenen om de een of andere reden) ik een spoedindicatie kan aanvragen en dat het CIS dan al beschikt over al mijn gegevens. Enfin, het is me nu in ieder geval duidelijk. Ik kan het gelukkig nog allemaal betalen, maar ik maak me grote zorgen om de mensen die dat niet (meer) kunnen en daardoor in de problemen komen. Ook maak ik me boos op de fraudeurs die op een grove manier de pot PGB hebben leeg gevist en waar nu een grote kwetsbare groep de dupe van dreigt te worden. Verder gaat het redelijk met mijn gezondheid. Wel steeds blaasproblemen, met af en toe een antibioticakuurtje. De lage dosering Lenalidomide doet goed z’n werk en daar gaan we gewoon mee door. Groeten, Cees

Geen opmerkingen: